POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

PANSTYROPIAN.PL

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza polityka prywatności została udostępniona w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Prosimy o zapoznanie się z jej treścią, a w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – o kontakt z nami pod adresem e-mail: biuro@panstyropian.com

Kto jest administratorem twoich danych osobowych?

Administratorem twoich danych osobowych jest Marcin Mielewczyk, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Marcin Mielewczyk”, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6692344746; REGON: 526527177, pod adresem: ul. Wodna, nr 13, 05-807 Żółwin („Administrator”).

Jakie dane osobowe zbieramy?

W zależności od sytuacji, zbieramy następujące kategorie danych osobowych:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – dane osobowe, które przekażesz nam na formularzu zamówienia, niezbędne do jego zrealizowania, takie jak twoje imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, telefon, adres e-mail oraz pliki cookies;
 • w celu wysyłki naszego newslettera – adres e-mail;

W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, czyli w celu zawarcia z Tobą umowy i zrealizowania twojego zamówienia w naszym sklepie internetowym,
 • w celu wysyłki naszego newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tzn. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody,
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, w tym w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – na postawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, który może polegać na ewentualnym dochodzeniu roszczeń związanych ze świadczonymi przez nas usługami po zaprzestaniu ich świadczenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

Przez jaki okres będziemy przechowywać twoje dane osobowe?

Okres przechowywania twoich danych osobowych zależy od celu, dla jakiego są przetwarzane oraz podstawy prawnej. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:

 • w zakresie, w jakim przetwarzane są w związku ze świadczeniem dla Ciebie usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia tych usług,
 • w zakresie, w jakim przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody – do czasu wycofania tej zgody,
 • w zakresie, w jakim dane te przetwarzane są w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu – do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a po tym okresie – wyłącznie przez czas i w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy o rachunkowości.

Kto, poza Administratorem, może być odbiorcą twoich danych osobowych?

Odbiorcami twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami, w szczególności nasi dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, podmioty świadczące dla nas usługi księgowe i prawne, a także operatorzy pocztowi i kurierzy.

Kiedy możesz wycofać zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych?

Zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych możesz wycofać w każdym czasie, kontaktując się z nami drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@panstyropian.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Chłodna 11, lokal 520, 00-891 Warszawa.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych?

W każdym czasie posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

Ponadto, w zakresie, w jakim twoje dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz w celu wysyłki newslettera, przysługuje Ci prawo do przenoszenia tych danych, a w zakresie, w jakim twoje dane przetwarzane są w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz w celach marketingowych – przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, iż przetwarzanie twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,

Czy podanie twoich danych jest dobrowolne?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla zrealizowania zamówienia i/lub otrzymywania naszego newslettera,

PLIKI COOKIES

Czy korzystamy z plików cookies?

Tak, nasz sklep internetowy korzysta z tzw. ciasteczek, czyli plików cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.

Kiedy twoja przeglądarka ponownie połączy się z naszą witryną, rozpozna ona rodzaj urządzenia, z którego się łączysz. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Jakie rodzaje informacji gromadzimy przy użyciu plików cookies?

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie sklepu internetowego zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez Administratora w celu optymalizacji działań.

Jakie pliki cookies wykorzystujemy na naszej witrynie?

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Czy możesz wyłączyć opcję gromadzenia plików cookies?

W każdej chwili masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, w następujący sposób:

 • Google Chrome
  • w menu (trzy poziome kreski w prawym górnym rogu przeglądarki) wybierz “narzędzia”, a następnie przycisk “wyczyść dane przeglądania”,
  • poza możliwością usunięcia plików cookies, znajduje się tam przycisk “więcej informacji”, prowadzący do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki;
 • Mozilla Firefox:
  • w menu “narzędzia” wybierz “opcje”, a następnie zakładkę “prywatność”,
  • następnie wybierz jedną spośród dwóch opcji: usunięcie pojedynczych ciasteczek lub zatrzymanie opcji śledzenia;
 • Opera
  • kliknij w lewym górnym rogu na menu i wybierz w nim “ustawienia”, a następnie “wyczyść historię przeglądania”,
  • poza możliwością usunięcia ustawionych plików cookies, możesz także skorzystać z opcji “zarządzaj ciasteczkami” prowadzącej do bardziej zaawansowanych opcji.
 • Safari
  • w menu “safari” kliknij zakładkę “preferencje” i w nich przycisk “prywatność”, w której znajdują się opcje dotyczące cookies;
 • Microsoft Internet Explorer
  • w menu “narzędzia” wybierz “opcje internetowe”, a następnie zakładkę “prywatność”.
  • suwakiem ureguluj ogólny poziom prywatności lub przyciskiem “witryny” zarządzaj ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.
 • telefony komórkowe, tablety, inne urządzenia mobilne:
  • obsługa tej funkcji różni się w zależności od systemu operacyjnego oraz modelu telefonu. Zachęcamy zatem do zapoznania się z opcjami prywatności w instrukcji obsługi urządzenia lub na stronie internetowej jego producenta.