Uwaga: W opakowaniu, oprócz zamówionych listew, znajdują się także elementy zabezpieczające.

Narzędzia i materiały potrzebne do montażu:

 • listwy PanStyropian;
 • klej montażowy;
 • pistolet do kleju montażowego;
 • miarka;
 • piła lub nożyk (może być nożyk do tapet);
 • skrzynka uciosowa;
 • gąbka z wodą;
 • taśma aluminiowa stosowana podczas izolacji instalacji grzewczych lub klimatyzacji (w przypadku listew oświetleniowych LED).

Do montażu sztukaterii polecamy kleje polimerowe np. kleje oferowane w naszym sklepie .

(uwaga: w okresie zimowym nie oferujemy klejów gdyż mogą one przemarznąć w samochodach kurierów. Kurierzy wożą towary w autach nieogrzewanych. Klej polimerowy raz przemarznięty jest bezużyteczny).

LISTWY LED OŚWIETLAJĄCE SUFIT/ŚCIANĘ

W przypadku listew oświetlających sufit lub ścianę mogą występować prześwity światła z taśmy LED. Aby tego uniknąć zalecamy przyklejenie taśmy aluminiowej samoprzylepnej na gzyms po stronie oświetlenia taśmy LED. Taśma aluminiowa dodatkowo wzmacnia efekt odbicia światła.

 

KROKI MONTAŻU

 1. Przygotowanie podłoża

Sztukateria może być przyklejona bezpośrednio na tynk (płytę gipsowo-kartonową, etc) ale tylko wtedy gdy podłoże jest dobrze zagruntowane. W przypadku już pomalowanego podłoża powinniśmy upewnić się czy farba, która pokrywa ścianę była położona na podłoże zagruntowane. W przypadku źle zagruntowanej powierzchni pod farbą, może dochodzić do odspajania się farby (wraz ze sztukaterią) od podłoża (ściany) na długości sztukaterii.

 1. Wytyczenie montażu sztukaterii

Montaż sztukaterii zaczynamy od dokładnego odmierzenia jej miejsca na ścianach poprzez wrysowanie dolnej krawędzi sztukaterii (np. za pomocą sznurka murarskiego lub długiej łaty).

 1. Docinanie i klejenie listew

Za pomocą piły lub nożyka docinamy poszczególne elementy sztukaterii. Następnie nakładamy klej montażowy na listwy. Po nałożeniu kleju przyklejamy listwę do ściany zgodnie z wrysowaną dolną linią. Nadmiar kleju ściągamy za pomocą mokrej gąbki. W przypadku listew sąsiednich nakładamy klej na bok jednej z listwy (na bok a nie na krawędź) i przykładamy ją do listwy sąsiedniej.

 1. Wypełnianie szczelin

Po czasie potrzebnym na związanie się kleju (patrz opis na opakowaniu kleju) można zająć się wypełnieniem szczelin łączeń pomiędzy sufitem a listwą, ścianą a listwą, sąsiednimi listwami. Łączenia najlepiej jest wypełniać za pomocą szpachli akrylowej, którą szlifujemy po jej wyschnięciu za pomocą bardzo drobnej siatki ściernej (rodzaj papieru ściernego).

 1. Malowanie

Po zniwelowaniu wszystkich nierówności na łączeniach listew zalecamy zagruntować listwy gruntem akrylowym, a następnie po wyschnięciu gruntu pomalować je na wybrany kolor. Można też pomalować listwy bezpośrednio bez gruntowania. Gruntowanie wzmacnia dodatkowo powierzchnię listwy i czyni je jeszcze bardziej odporne na możliwe uszkodzenia przy okazji wyrównując ich chłonność przy malowaniu.

Do malowania sztukaterii wewnętrznej nie wolno stosować farb na bazie rozpuszczalników olejnych, ftalowych, itp. Zalecamy używać tylko farby na bazie rozpuszczalników wodnych, czyli farby emulsyjne i akrylowe (np. lateksowe).

Sztukateria powinna być przyklejana, najlepiej, bezpośrednio na zagruntowany tynk. W przypadku przyklejania sztukaterii na powierzchnie malowaną może dojść do odspojenia sztukaterii od farby. Zazwyczaj farba nie jest dobrym materiałem przyczepnym. Poniżej przykład odspojenia sztukaterii wewnętrznej od powierzchni malowanej farbą akrylową.

Odspojenie sztukaterii od powierzchni malowanej farbą akrylową

Zalecamy przyklejanie sztukaterii wewnętrznej klejami polimerowymi. Kleje montażowe powinny posiadać następujące właściwości:

 • duża moc klejenia – klej powinien mieć dużą moc klejenia zaraz po nałożeniu kleju i przyłożeniu do ściany/sufitu – dzięki czemu sztukateria nie odpadnie przed pełnym związaniem kleju;
 • mały bądź zerowy współczynnik spływania – klej powinien posiadać mały bądź zerowy współczynnik spływania z powierzchni pionowych i sufitu, dzięki czemu sztukateria pozostaje w miejscu gdzie została przyłożona do ściany/sufitu. Sztukateria nie osuwa się podczas montażu;
 • elastyczność po związaniu – klej powinien być elastyczny po zaschnięciu (związaniu) – sztukateria jak i powierzchnia (ściana, sufit), do której jest przyklejana są materiałami o różnej gęstości i właściwościach, mają inny skurcz ze względu na temperaturę i wilgotność. W przypadku kleju zbyt sztywnego może dochodzić do odrywania się sztukaterii od kleju. Odrywanie sztukaterii od zbyt sztywnego kleju jest zazwyczaj widoczne przy sufitach podwieszanych (gipsowo-kartonowych) mocowanych do krokwi/wiązarów. Sufit taki jest szczególnie narażony na mikro-ruchy spowodowane ruchem więźby (poprzez wiatry, temperaturę, wilgotnością, etc.). Wówczas sztukateria przysufitowa, która jest przymocowana do praktycznie nieruchomej ściany i “ruchomego” sufitu, zaczyna się odrywać na spoinie kleju od tego ostatniego (sufitu). Dodatkowo w przypadku montażu sztukaterii do sufitu podwieszanego (GK) ważne jest aby przyklejać sztukaterię na dobrze przygotowane podłoże. Jeżeli sztukateria zostanie przyklejona bezpośrednio na farbę akrylową wówczas istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że sztukateria odspoi się (niezależnie od rodzaju użytego kleju);
 • daje się szlifować – kolejne elementy sztukaterii w ciągu łączy się za pomocą kleju. Jest dobrze jeśli klej po zaschnięciu można zeszlifować na łączeniach listew podczas wyrównywania połączeń listew. Szlifu dokonujemy za pomocą siatki szlifierskiej;
 • daje się malować.

Przykład kleju posiadającego powyższe właściwości – klej ARON-FIX.