Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze Sklepu internetowego www.PanStyropian.pl

I. Informacje o Sklepie Internetowym

Sklep internetowy PanStyropian.pl, działa pod adresem www.PanStyropian.pl i jest prowadzony przez  Marcin Mielewczyk z siedzibą w Żółwinie, 05-807, ul. Wodna 13, posiadający NIP 669 234 47 46, o numerze REGON 526527177

Na potrzeby niniejszego Regulaminu działalność Marcin Mielewczyk zwana jest dalej „PanStyropian.pl”.

Dla celów niniejszego Regulaminu Sklep Internetowy PanStyropian.pl zwany jest dalej ”Sklepem internetowym”.

 1. Strony transakcji

Stroną dokonującą zakupów w Sklepie internetowym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca (zwaną dalej „Klientem”).
Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy jest PanStyropian.pl.

III. Produkty

Przedmiotem działalności Sklepu internetowego jest sprzedaż sztukaterii elewacyjnej i wewnętrznej, artykułów montażowych związanych ze sztukaterią oraz usługi wizualizacji elewacji budynków.

Wszystkie produkty znajdujące się na stronach sklepu są fabrycznie nowe, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i są objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na ternie Polski. Wszystkie przedstawiane produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Obrazy przedstawiające produkty są to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. Zobrazowanie produktu nie ma wpływu na jego właściwości. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu internetowego, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).

Zawartość Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 cywilnego.
Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź produkty nie należące do stałej oferty Sklepu internetowego są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja zamówienia na te produkty uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia.

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych produktów, w szczególności tych które nie są dostępne u producentów.

 1. Ceny


Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep internetowy podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Ceny te zawierają wszelkie podatki (w tym podatek VAT) oraz cła.

Ceny nie obejmują kosztów przesyłki, ani innych opłat czy prowizji, które są podawane przy każdym produkcie lub w koszyku zamówienia. Ceny za przesyłkę danego produktu są zróżnicowane i zależą od formy dostawy, wagi produktu lub regionu przesyłki.

V. Płatność

 1. W celu realizacji złożonego zamówienia Klient obowiązuje się do dokonania przedpłaty w wysokości 100% wartości zamówionego towaru. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura „pro forma”. W szczególnych przypadkach, przy akceptacji obu stron transakcji, możliwe jest dokonanie przedpłaty w wysokości części wartości zamówienia w momencie dokonania zamówienia i uiszczenie pozostałej kwoty w momencie dostarczenia towaru do Klienta.
 2. Sklep Internetowy oferuje następujące sposoby płatności za zamówienie:
  GOTÓWKĄ przy odbiorze towaru – ta forma płatności dostępna jest wyłącznie w szczególnych przypadkach, przy akceptacji obu stron transakcji, gdy strony transakcji uzgodnią dokonanie przedpłaty w wysokości części wartości zamówienia w momencie dokonania zamówienia i uiszczenia pozostałej kwoty w momencie dostarczenia towaru do Klienta lub odbioru towaru przez Klienta od miejsca wskazanego przez PanStyropian.pl. b. KARTĄ KREDYTOWĄ lub PŁATNICZĄ – poprzez serwis PayU, przelewy24.
 3. PRZELEWEM TRADYCYJNYM na konto serwisu PanStyropian.pl. Kwotę zamówienia należy wpłacić na konto bankowe firmy PanStyropian.pl podane na stronie internetowej.

Właściciel rachunku: Marcin Mielewczyk , ul. Wodna 13, 05-807,  Żółwin
Numer konta: 70 1090 1056 0000 0001 5560 4633

4. PRZELEWEM INTERNETOWYM poprzez serwis PayU, przelewy24.

5. Płatność za zamówiony towar powinna nastąpić w ciągu 48 godzin, w przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. Zamówienie i dostępność towaru

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem serwisu PanStyropian.pl., poczty elektronicznej (e-mail): biuro@panstyropian.pl. W szczególnych przypadkach jest możliwe złożenie zamówienia telefonicznie.

Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować Regulamin Sklepu internetowego, jak również zaakceptować wszystkie zasady zakupu towaru w sklepie PanStyropian.pl, szczegółowo opisane na stronie Sklepu.

Doręczenie zamówienia złożonego przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna (e-mail) wysłana przez Sklep internetowy. Wiadomość ta stanowi jedynie informację o dostarczeniu wiadomości elektronicznej na serwer Sklepu internetowego.

Sklep internetowy rozpatruje złożone zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep internetowy poinformuje Klienta o tym fakcie i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
W sytuacji choćby przejściowej niemożności realizacji zamówienia, Sklep internetowy może dokonać zmiany zamówienia poprzez zaoferowanie produktu zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując jednocześnie Klienta o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem uiszczonej przez Klienta kwoty.

Towary nie będące na indywidualne zamówienie sztukaterii wewnętrznej i próbek będą wysyłane w ciągu 48 godzin (dla dni roboczych) od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie.  . Zastrzegamy sobie jednak prawo do wydłużenia terminu realizacji do 14 dni (a na asortyment importowany nawet do 6 miesięcy) w sytuacji, gdyby ilość zamówionych produktów przekroczyła ilość produktów dostępnych w magazynie, o czym Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub emaliową na etapie realizacji zamówienia.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się najpóźniej w następnym dniu roboczym, po wpłynięciu środków na rachunek bankowy lub po autoryzacji karty płatniczej bądź kredytowej.
Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin. W takiej sytuacji Sklep internetowy może odstąpić od realizacji zamówienia.

Klient ma prawo do zmiany zamówienia. Zmiana zamówienia dokonana przez Klienta po potwierdzeniu przez Sklep internetowy przystąpienia do jego realizacji, może wydłużyć termin jego realizacji ponad termin wskazany na stronie.

Towar sprzedawany na „indywidualne zamówienie” klienta nie podlega zwrotowi.
Klient może wycofać złożone zamówienie w przypadku towaru nie będącego na indywidualne zamówienie telefonicznie lub przez e-mail: biuro@panstyropian.pl lecz nie później niż do momentu wysłania Klientowi wiadomości elektronicznej o dokonaniu wysyłki produktów. Sklep internetowy potwierdza gotowość przystąpienia do realizacji zamówienia wysyłając do Klienta wiadomość elektroniczną (e-mail).

Sklep internetowy dołoży wszelkich starań aby czas realizacji był w zgodzie z życzeniem Klienta.

VII. Dostawa i odbiór

Towar dostarczany jest do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem własnym.

Towar dostarczany jest na terytorium Polski. W przypadku zamówień z dostawą poza terytorium RP przesyłki będą dostarczane po wcześniejszych uzgodnieniach z Konsultantem Sklepu internetowego.

Wszystkie przesyłki są ubezpieczone.

Termin dostawy jest uzależniony od firmy kurierskiej i nie powinien być on dłuższy niż 10 dni roboczych.

Produkt (przesyłka) może być odebrana:

– w miejscu wskazanym przez Klienta w zamówieniu;

– w placówce handlowej PanStyropian.pl.

Jeśli klient wybiera sposób dostawy firmą kurierską wówczas koszty dostawy zostaną wycenione indywidualnie.

Koszty dostawy nie obejmują wniesienia towaru do domu/mieszkania i ich montażu.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.
Klient musi potwierdzić pisemnie wydanie i odbiór towaru. Potwierdzenie musi być dokonane pisemnie (w postaci podpisu) na dokumencie dostawy. Złożony podpis jest traktowany jako potwierdzenie zgodności towaru ze złożonym zamówieniem.

W momencie odbioru przesyłki Klient, w obecności osoby dostarczającej towar, zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem zgodności ilościowej z zamówieniem oraz pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku gdy zostaną stwierdzone uszkodzenia towaru, Klient ma obowiązek poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji.

W przypadku gdy odbiór towaru jest w placówce handlowej PanStyropian.pl, Klient także jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu jak i jej kompletności. Ponadto, Klient który w zamówieniu jako sposób płatności wskazał formę gotówkową oraz jako miejsce odbioru wskazał placówkę handlową bądź siedzibę PanStyropian.pl, zobowiązany jest do dokonania odbioru najpóźniej do końca następnego dnia roboczego, od momentu otrzymania informacji o możliwości odbioru. Informacja ta zostanie przekazana Klientowi drogą telefoniczną lub e-mailową.

Niezależnie od miejsca odbioru produktów, odbiór musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Złożony podpis jest traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.

Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia produktów.

VIII. Odstąpienie od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru zamówionego towaru. Termin czternastodniowy liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Klientowi w wypadkach:

– świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (zamówień indywidualnych). Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy w opcji „wybierz rozmiar”  „własny wymiar – zamówienie indywidualne”, telefonicznie albo emailowo na adres biuro@panstyropian.pl,
– świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

W celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest o poprawne wypełnienia oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłania go na adres e-mai: biuro@panstyropian.pl.
Zwrot towaru, o którym mowa powyżej, odbywa się na koszt Klienta.

Klient w związku z odstąpieniem od umowy, winien zwrócić zamówiony towar w stanie niepogorszonym. Zwrot towaru uszkodzonego, bądź niekompletnego, powoduje powstanie po stronie Sklepu internetowego roszczenia o charakterze odszkodowawczym.

Zwrot ma być przesłany na adres:

Marcin Mielewczyk , ul. Wodna 13, 05-807 Żółwin

Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez Sprzedawcę.

W przypadku, gdy Klient zwraca towar zgodnie z ust.1., a także gdy zostaną  spełnione pozostałe postanowienia niniejszego punktu, Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu.

Sklep internetowy dokona zwrotu kwoty stanowiącej wartość zakupionego towaru na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

IX. Procedury reklamacyjne

 1. Wszystkie towary sprzedawane przez Sklep Internetowy PanStyropia.pl posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy.
 2. Reklamacje produktu wadliwego lub niezgodnego z zawartą umową (zamówieniem) powinny być zgłaszane na nasz adres poczty elektronicznej wraz z formularzem reklamacyjnym na adres: biuro@panstyropian.pl bądź telefonicznie pod nr tel. 731 020 039.
 3. Jeśli reklamacja nie zostanie zgłoszona do naszej firmy przed wysłaniem reklamowanego produktu wówczas czas rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć ponad czas wskazany w niniejszym regulaminie.
 4. W pisemnym zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać:

– nazwę, numery, ilość, towarów, które są reklamowane

– powód reklamacji

– nr konta bankowego Klienta w przypadku gdy Klient zażyczy sobie aby ewentualny zwrot pieniędzy został dokonany przelewem.

 1. Wszystkie zgłoszone reklamacje rozpatrywane są indywidualnie z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego oraz aktualnie obowiązujących przepisów.
 2. Nasz Dział Reklamacji rozpatrzy zasadność reklamacji maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji klient otrzyma informację o jej uznaniu lub odrzuceniu drogą mailową lub telefonicznie. W przypadku gdy reklamacja jest uznana Dział Reklamacji skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu i trybu dostawy wymiany reklamowanych elementów.
 3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu), właściciel sklepu zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne wskazane przez siebie i dostępne w sklepie towary do wyboru – wedle wyboru Klienta.
 4. W zakresie reklamacji dotyczącej uszkodzenia towaru podczas transportu do Klienta obowiązują postanowienia Działu VII Dostawa i odbiór (pkt. 10.)
 5. Towar posiadający wadę, należy zapakować, jeśli to możliwe, w oryginalne opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, jakie Klient otrzymał przy dostawie. Jeśli towar nie zostanie odpowiednio zabezpieczony w przeznaczonym do tego opakowaniu wówczas ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi Reklamujący. Reklamowany towar należy przesłać na adres: Marcin Mielewczyk , ul. Wodna 13, 05-807 Brwinów z dopiskiem “REKLAMACJA”
 6. Wszystkie wątpliwości dotyczące reklamacji można wyjaśnić dzwoniąc pod numer 731 020 032 lub pisząc na adres biuro@panstyropian.pl.
 7. Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013, od dnia 9 stycznia 2016, od 15 lutego 2016r. istnieje możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza polityka prywatności została udostępniona w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Prosimy o zapoznanie się z jej treścią, a w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – o kontakt z nami pod adresem e-mail: biuro@panstyropian.com

Kto jest administratorem twoich danych osobowych?

Administratorem twoich danych osobowych jest Marcin Mielewczyk , prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Marcin Mielewczyk ”, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 669 234 47 46; REGON:  526527177, pod adresem: ul. Wodna 13, 05-807, Żółwin („Administrator”).

Jakie dane osobowe zbieramy?

W zależności od sytuacji, zbieramy następujące kategorie danych osobowych:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – dane osobowe, które przekażesz nam na formularzu zamówienia, niezbędne do jego zrealizowania, takie jak twoje imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, telefon, adres e-mail oraz pliki cookies;
 • w celu wysyłki naszego newslettera – adres e-mail;

W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, czyli w celu zawarcia z Tobą umowy i zrealizowania twojego zamówienia w naszym sklepie internetowym,
 • w celu wysyłki naszego newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tzn. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody,
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, w tym w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – na postawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, który może polegać na ewentualnym dochodzeniu roszczeń związanych ze świadczonymi przez nas usługami po zaprzestaniu ich świadczenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

Przez jaki okres będziemy przechowywać twoje dane osobowe?

Okres przechowywania twoich danych osobowych zależy od celu, dla jakiego są przetwarzane oraz podstawy prawnej. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:

 • w zakresie, w jakim przetwarzane są w związku ze świadczeniem dla Ciebie usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia tych usług,
 • w zakresie, w jakim przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody – do czasu wycofania tej zgody,
 • w zakresie, w jakim dane te przetwarzane są w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu – do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a po tym okresie – wyłącznie przez czas i w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy o rachunkowości.

Kto, poza Administratorem, może być odbiorcą twoich danych osobowych?

Odbiorcami twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami, w szczególności nasi dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, podmioty świadczące dla nas usługi księgowe i prawne, a także operatorzy pocztowi i kurierzy.

Kiedy możesz wycofać zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych?

Zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych możesz wycofać w każdym czasie, kontaktując się z nami drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@panstyropian.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Chłodna 11, lokal 520, 00-891 Warszawa.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych?

W każdym czasie posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

Ponadto, w zakresie, w jakim twoje dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz w celu wysyłki newslettera, przysługuje Ci prawo do przenoszenia tych danych, a w zakresie, w jakim twoje dane przetwarzane są w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz w celach marketingowych – przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, iż przetwarzanie twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,

Czy podanie twoich danych jest dobrowolne?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla zrealizowania zamówienia i/lub otrzymywania naszego newslettera,

PLIKI COOKIES

Czy korzystamy z plików cookies?

Tak, nasz sklep internetowy korzysta z tzw. ciasteczek, czyli plików cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.

Kiedy twoja przeglądarka ponownie połączy się z naszą witryną, rozpozna ona rodzaj urządzenia, z którego się łączysz. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Jakie rodzaje informacji gromadzimy przy użyciu plików cookies?

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie sklepu internetowego zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez Administratora w celu optymalizacji działań.

Jakie pliki cookies wykorzystujemy na naszej witrynie?

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Czy możesz wyłączyć opcję gromadzenia plików cookies?

W każdej chwili masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, w następujący sposób:

 • Google Chrome
  • w menu (trzy poziome kreski w prawym górnym rogu przeglądarki) wybierz “narzędzia”, a następnie przycisk “wyczyść dane przeglądania”,
  • poza możliwością usunięcia plików cookies, znajduje się tam przycisk “więcej informacji”, prowadzący do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki;
 • Mozilla Firefox:
  • w menu “narzędzia” wybierz “opcje”, a następnie zakładkę “prywatność”,
  • następnie wybierz jedną spośród dwóch opcji: usunięcie pojedynczych ciasteczek lub zatrzymanie opcji śledzenia;
 • Opera
  • kliknij w lewym górnym rogu na menu i wybierz w nim “ustawienia”, a następnie “wyczyść historię przeglądania”,
  • poza możliwością usunięcia ustawionych plików cookies, możesz także skorzystać z opcji “zarządzaj ciasteczkami” prowadzącej do bardziej zaawansowanych opcji.
 • Safari
  • w menu “safari” kliknij zakładkę “preferencje” i w nich przycisk “prywatność”, w której znajdują się opcje dotyczące cookies;
 • Microsoft Internet Explorer
  • w menu “narzędzia” wybierz “opcje internetowe”, a następnie zakładkę “prywatność”.
  • suwakiem ureguluj ogólny poziom prywatności lub przyciskiem “witryny” zarządzaj ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.
 • telefony komórkowe, tablety, inne urządzenia mobilne:
  • obsługa tej funkcji różni się w zależności od systemu operacyjnego oraz modelu telefonu. Zachęcamy zatem do zapoznania się z opcjami prywatności w instrukcji obsługi urządzenia lub na stronie internetowej jego producenta.

XI. Postanowienia końcowe

Przed złożeniem zamówienia w Sklepie internetowym PanStyropian.pl, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz zaakceptować jego postanowienia w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia oraz zaakceptować wszelkie zasady zakupu towaru w Sklepie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

W przypadku zmiany regulaminu sklepu wszelkie zmiany regulaminu zostaną opublikowane na stronie na 7 dni przed ich wejściem w życie.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej.
Niniejszy Regulamin przestanie obowiązywać w momencie opublikowania przez Serwis nowego Regulaminu.

XII. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

Marcin Mielewczyk , ul. Wodna 13 , 05-807 Żółwin, biuro@panstyropian.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.